Utbildning i Servicebemötande mot hot och våld

Detta är utbildningen där bra bemötande och säkerhet möts. Utbildningen är målgruppsanpassad och har getts för arbetsmarknadsverksamhet, grundskola, gymnasieskola, hem för vård eller boende, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg, kultur- och fritid, kyrklig verksamhet, omsorger om funktionshindrade, miljö- och hälsa, politiker, tekniska förvaltningar, vuxenutbildning, vård och omsorg.

Innehåll för en heldag
  • Åtgärder före våld och hot. Arbetsmiljölag, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter mot våld och hot. Riskprofilering, värdehantering, informationsutbyte. Aggressioner och våldet. Bemanning, arbetsbelastning och arbetsledning. Lugn miljö, säker miljö, samband, reträttvägar, skalskydd, hembesök, larm.
  • Överfallskurvan – olika ageranden under olika faser. Konflikthantering och ickeverbal kommunikation under våld och hot. Teknikträning i verbalt bemötande. Kroppsspråk, utgångsställning, roll, rädsla och varningssignaler. Konflikthantering, bemötandet och lyssnandet, känslorna, transaktionsanalys, strategi, kollektivt agerande när larmet går och grupphantering.
  • Nödvärnsrätten, socialtjänstrollen, revir, placering, attityd, och kolleger. Teknikträning i självförsvar där självförsvarsteknikerna är utvalda och anpassade efter socialtjänstens uppdrag, roll, etik och lagar. Personalen lär sig frigörningstekniker och blockeringar som inte trappar upp våldet.
  • Åtgärder efter våld och hot. Omedelbara åtgärder på tillbudsplatsen, krisförlopp, psykologisk debriefing, eftersnack och kamratstöd, polisanmälan, stöd genom rättsproceduren, rapportskrivning och teknisk utvärdering.
Gruppstorlek
Beroende på hur många medarbetare det finns på arbetsplatsen får vi tillsammans bestämma lämplig gruppstorlek. Ju färre deltagare ju bättre diskussioner och utveckling. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att sammankomster med över 50 deltagare inte är tillåtna för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Lokal och teknik
Köparen bjuder in deltagarna och tillhandahåller lokal. Lokalen är utrustad med direkt körbart headset med ljudanläggning om lokalen kräver detta, projektorduk, IT-projektor/datakanon och anslutningar för föreläsarens bärbara dator. Efter överenskommelse kan föreläsaren ta med sig egen IT-projektor/datakanon.

Pris
Priset är för utbildningen är 12 000 kr. Tillkommer kostnad för resa Varberg – utbildningsorten t. o. r och logi natt till utbildningsdag. Moms tillkommer.

Halvdagsutbildning
Beroende på svårighet med vikarietäckning etc kan en halv dags utbildning vara att föredra. Programmet kortas, samtidigt som de viktigaste momenten från heldagen finns kvar. Utbildningen blir då mer av föreläsningskaraktär. Priset blir då 6 000 kr per halvdag. Tillkommer kostnad för resa Varberg – utbildningsorten t. o. r och logi natt till utbildningsdag. Moms tillkommer.