33e2a7fa-293e-4714-90ea-aec0e0fdbd89jpg E-post ronny@irekvist.nu   Telefon 076 829 66 34   Kontor Östra Långgatan 65, 432 44 Varberg

Ronny Irekvist har en udda dubbelkompetens från socialt fältarbete och socialkontor till socialchef, konflikthantering, mental träning, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddschef, kvalitetsutveckling, kundförståelse, ledarskap och självförsvarsinstruktör. Är 6 dan i Aikido – använder anpassade principer och tekniker som passar människovårdande yrken. 
sec-aw-finalist-sacc88kerhetsperson-2016png

2016 blev Ronny Irekvist finalist till prestigeutmärkelsen Årets Säkerhetsperson.