33e2a7fa-293e-4714-90ea-aec0e0fdbd89jpg E-post ronny@irekvist.nu   Telefon 076 829 66 34   Kontor Strandbackavägen 26, 432 75 Träslövsläge

Ronny Irekvist har en udda dubbelkompetens från socialt fältarbete och socialkontor till socialchef, konflikthantering, mental träning, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddschef, kvalitetsutveckling, kundförståelse, ledarskap och självförsvarsinstruktör. Är 6 dan i Aikido – använder anpassade principer och tekniker som passar människovårdande yrken. 
sec-aw-finalist-sacc88kerhetsperson-2016png

2016 blev Ronny Irekvist finalist till prestigeutmärkelsen Årets Säkerhetsperson.