Där service och säkerhet möts

Utbilda i Servicebemötande mot hot och våld

Om Ronny Irekvist

Ronny Irekvist har en udda dubbelkompetens från socialt fältarbete och socialkontor till socialchef, konflikthantering, mental träning, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddschef, kvalitetsutveckling, kundförståelse, ledarskap och självförsvarsinstruktör. Är 6 dan i Aikido – använder anpassade principer och tekniker som passar människovårdande yrken. 
sec-aw-finalist-sacc88kerhetsperson-2016png
2016 blev Ronny Irekvist finalist till prestigeutmärkelsen Årets Säkerhetsperson.